Ogled 5. gimnazije v zagrebu, ter nastop naše glasbene skupine…